• Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğe bağlı hareket ederek Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi.

• Müşteri memnuniyetinin ve kalitede sürekliliğin sağlanmasını.

• Tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için eğitime ve ekip çalışmasına önem verilmesi.

• Yasal şartlara uymak ve bu yasal şartlar çerçevesinde firmamızın şartlarını iyileştirmek.

• Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve bu şartlar kapsamında kurulan sistemimizi sürekli iyileştirmek.

Genel Müdür